Visitation og priser

En visitation starter med at anbringende Kommune henvender sig til Infinitus, Infinitus vil udefra § 50 undersøgelsen være afsøgende på den unges udfordringer, ressourcer/kompetencer samt hvilken form for foranstaltning der er behov for. Herefter vil Infinitus bede om sagsakter, således at Infinitus kan sætte sig ind i den unges profil, og proaktivt kan vurdere hvilke kompensationer og indsats der fra starten i anbringelsen er behov for. Det Infinitus kan tilbyde for den enkelte unge vil fremgå i et behandlingsforlag.  Anbringelsesgrundlaget kan ligeledes have stor betydning for, hvad der er behov for i indsatsen. Ovenstående skaber tydelighed, struktur og forudsigelighed i anbringelsen som dermed skaber tillid/tryghed for den unge.

Infinitus ønsker at skabe klarhed og gennemsigtighed i forhold til at skabe et succesfuldt anbringelsesforløb, have fokus på kerneopgaven -påvirke den unge så den lykkes.

Priser
Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Visitationen foregår ved at kontakte:

Wanda Horskjær
Mobil: 28601408
Mail: wh@opholdsstedet-infinitus.dk

Støtte- og kontaktperson jf. sel §52.3.6

475,- pr time.

Takst opholdssted jf. § 66, stk. 1, nr. 6 & § 107

Niveau 1 2735,- pr. døgn.
Niveau 2 4335,- pr. døgn.

Særligt tilrettelagt forløb 1:1 med støtte 24/7 kontakt for pris.