Visitation og priser

En visitation starter med at anbringende kommune henvender sig til Infinitus. Infinitus vil ud fra §50 undersøgelsen være afsøgende på den unges udfordringer, ressourcer/kompetencer samt hvilke former for foranstaltninger, der er behov for. Herefter vil Infinitus bede om sagsakter, således at Infinitus kan sætte sig ind i den unges profil og proaktivt vurdere hvilke kompensationer og indsatser, der fra starten af anbringelsen er behov for. Det Infinitus kan tilbyde for den enkelte unge, vil fremgå i et behandlingsforslag. Anbringelsesgrundlaget kan ligeledes have stor betydning for, hvad der er behov for i indsatsen. Ovenstående skaber tydelighed, struktur og forudsigelighed i anbringelsen, som dermed skaber tillid og tryghed for den unge.

Infinitus ønsker at skabe klarhed og gennemsigtighed i forhold til at skabe et succesfuldt anbringelsesforløb og have fokus på kerneopgaven – at påvirke de unge så de lykkes.

Priser
Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov via et behandlingsforslag.

Visitationen foregår ved at kontakte:
Wanda Horskjær
Mobil: 28601408
Mail: wh@opholdsstedet-infinitus.dk

Støtte- og kontaktperson jf. SEL §52 stk. 3 nr. 6 475,- pr time.

Takst opholdssted jf. § 66, stk. 1, nr. 6 & § 107

Niveau 1: 2805,- pr. døgn.

Niveau 2: 4444,- pr. døgn.

Særligt tilrettelagt forløb 1:1 med støtte 24/7 kontakt for pris.