Infinitus er Latin og betyder “ubegrænset, endeløs, uendelig.” På Infinitus har vi et ønske om, at vi via den teoretiske viden og den bæredygtige kontakt, påvirker de unges liv således så disse lykkes, det er uendelige påvirkninger den unge tager med sig i den videre rejse i livet.

Velkommen til Infinitus

Tilgange og metoder

Teamet

Skole samarbejde

Pædagogiske & psykologiske observationer

Billeder

Visitation & Priser

Familie samarbejde

Ungeudsagn

Velkommen til Infinitus

Opholdsstedet Infinitus er grundlagt i 2021 af Wanda Horskjær og Peter Bentsen, som begge har erfaring fra 2002 i arbejdet med udsatte unge. Igennem det mange års samarbejde omkring målgruppen, ønskede vi at etablere et opholdssted, hvor det faglige fundament skal være bærende. Der er brug for en styrket specialisering inden for området, hvor man erkender kompleksiteten, og arbejder med en specialiseret indsats via specialpædagogikken og har fokus på at teori og praksis skal bindes sammen. 

Tilgange og metoder

På Infinitus ønsker vi at påvirke unges liv så de lykkes

På Infinitus arbejder man med en bevidsthed om, at de unge har særlige behov og derfor tager vi udgangspunkt i specialpædagogikken. Derfor tilrettelægge vi indsatser ud fra viden om neuropsykologi/neuropædagogik, hvor den professionelles fokus præges ift. specialpædagogikken, samt den indsats der bør være til stede, for at skabe udvikling hos den enkelte.

Teamet

Uddannet personale

Fokus på faglighed

Målrettet anbringelse

”Kerneopgaven er den overordnede opgave Infinitus har, for at skabe værdi for de anbragte unge”

Skole samarbejde

De unge har ofte haft en problematisk skolegang med mange negative erfaringer og personlige nederlag. Derfor er det har vi gode erfaringer med, at dette kræver at finde det rigtige match som, opfylder den unges behov. Vi har gode erfaringer med, at det kan være hensigtsmæssigt, at personalet tilbyder at tage med barnet/unge i skole, med en til en støtte, således så den unge opnår tillid og tryghed og formår at være i en skolemæssig kontekst.

Pædagogiske og psykologiske observationer

Vi tilbyder psykologiske undersøgelse, disse udarbejdes af vores samarbejdspartner PsykologCompagniet. Infinitus får sagssupervision af PsykologCompagniet således så den pædagogiske indsats er målrettet barnet/unges profil. Udarbejdes der en psykologisk undersøgelse, vil personalet blive vejledt ift. specifikke pædagogiske strategier.

PsykologCompagniet tilbyder psykologiske undersøgelser af børn & unge primært med et neuropsykologisk og udviklingspsykologisk fokus.

Billeder

Visitation og priser

En visitation starter med at anbringende Kommune henvender sig til Infinitus, Infinitus vil udefra § 50 undersøgelsen være afsøgende på den unges udfordringer, ressourcer/kompetencer samt hvilken form for foranstaltning der er behov for. Herefter vil Infinitus bede om sagsakter, således at Infinitus kan sætte sig ind i den unges profil, og proaktivt kan vurdere hvilke kompensationer og indsats der fra starten i anbringelsen er behov for. Det Infinitus kan tilbyde for den enkelte unge vil frem gå i behandlingsforlag.  Anbringelsesgrundlaget kan ligeledes have stor betydning for, hvad der er behov for, at vi tillægger fokus fra start -dette giver tydelighed, struktur og forudsigelighed som dermed skaber tillid/tryghed for den unge.

Familie samarbejde

Forældresamarbejde vægtes højt på Infinitus, det gode samarbejde skaber sammenhæng i barnets/unges liv og har stor betydning for deres nervesystemet. Forældreinvolvering og forældresamarbejde kan i den grad understøtte udsatte børn og unges læring, udvikling samt trivsel.

Ungeudsagn

Ung 15 år:

Jeg er en pige der har været anbragt mange steder, faktisk siden jeg var 11 år, mange skift. Mit misbrug blev være og være, og jeg fik det være og være. Jeg startede i et projekt i august (2021) med personalet fra Infinitus, så blev jeg anbragt på Infinitus, og jeg er der den dag i dag. Jeg har fået det rigtig godt, de har ikke givet op på mig, og når jeg har tilbagefald, bliver jeg støttet, de hjælper mig, og jeg oplever nogen bekymrede voksne, der vil mig det bedste.