Tilgange & metoder

På Infinitus ønsker vi at påvirke unges liv så de lykkes 

På Infinitus arbejder man med en bevidsthed om, at de unge har særlige behov og derfor tager vi udgangspunkt i specialpædagogikken. Derfor tilrettelægger vi indsatser ud fra viden om neuropsykologi/neuropædagogik, hvor den professionelles fokus præges ift. specialpædagogikken, samt den indsats, der bør være til stede, for at skabe udvikling hos den enkelte.

På Infinitus tager vi udgangspunkt i en neuropædagogisk praksis, der bygger på pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder begrundet i neuropsykologisk teori om hjernen, dens udvikling, struktur og grundlæggende funktioner. Der er fokus på sammenhænge mellem emotioner, kognitive funktioner og kognitiv udvikling. Vi har stor erfaring for og troen på, at der er behov for mere end almindelige opdragelsesstrategier, for at kunne håndtere de komplekse problemstillinger, målgruppen repræsenterer. Vi har troen på ”at unge, der kan opføre sig ordentligt, gør det – det handler om manglende evner og ikke vilje” (Elvén, 2018).

Den grundlæggende neuropsykologiske viden samt ovenstående menneskesyn, er essentiel ift. at alle medarbejdere på Infinitus samarbejder ud fra en fælles faglig forståelsesramme, med et fælles menneskesyn på de unge. På Infinitus udvikler vi en praksis, hvor der kontinuerligt arbejdes med at omsætte den neuropsykologiske viden til neuropædagogiske indsatser.

En medfødt sårbarhed og funktionsnedsættelse som de anbragte unge ofte har, kan være årsagen til de anbringes. Det neuropsykologiske vidensgrundlag hjælper os til at træne gode strategier, færdigheder og vurderinger, hvilket er et samspil med udtalt respekt for den unge. De anbragte unge er ofte en belastet og særligt udsat gruppe, som har langt ringere forudsætninger for at leve op til de krav og forventninger, der stilles i forskellige sammenhænge. For at få hverdagen til at fungere, har de unge udviklet deres egne strategier – nogle af dem er gode og andre er mindre gode. Flere af strategierne er udfordrende og kommer til udtryk i problemskabende adfærd.

Neuropsykologi

Viden fra hjerneforskningen kombineret med den kognitive psykologi. Man studerer hvordan strukturer og processer i hjernen regulerer adfærd og tænkning. Det er evidensbaseret viden, man er nødsaget til at forholde sig til.

Infinitus har fokus på en målrettet indsats ift. sårbarheden/funktionsnedsættelsen, hvor man med det teoretiske afsæt og kompensationstanken som metode, ser bag adfærden og de uhensigtsmæssige strategier barnet/den unge har udviklet, afhjælper med hensigtsmæssige strategier, og gør barnet/unge selvhjulpen via kognitivt arbejde.

Der er fokus på, hvordan strukturer og processer i hjernen regulerer tænkning og adfærd, og hvordan dette understøttes i den pædagogiske praksis, hvor low arousal, struktur, tydelighed og forudsigelighed er vigtigt i forhold til indsatsen.

Nyere undersøgelser viser, at en stor procentdel af anbragte unge har vanskeligheder indenfor de eksekutive funktioner. Har man vanskeligheder indenfor de eksekutive funktioner, betyder det eksempelvis man kan have problemer indenfor områderne;

  • Fleksibilitet; man bliver fastlåst og kan ikke se forskellige muligheder i forskellige situationer. 
  • Frustrationstolerance/følelsesregulering; reagere overdrevet følelsesmæssigt i de forskellige sammenhænge. 
  • Problemløsning/planlægning; svært ved at gennemskue konsekvenser i forskellige situationer og tilpasse handlinger efter disse. 

 Dette er vigtig viden for at kunne styrke indsatsen hos den individuelle unge.

Vanskeligheder inden for de eksekutive funktioner skaber store udfordringer/problemer for den unge i mange forskellige sammenhænge, derfor tildeler Infinitus dette en særlig opmærksomhed via den pædagogiske indsats.

På Infinitus er personalet meget bevidste omkring at arbejde med et nervesystem, se bag den unges adfærd, og være undersøgende på hvad der kommer i vejen for den unge og hvad der medfører den problemskabende adfærd. Ved at have fokus på at arbejde med et nervesystem, støtter vi den unge til at bevare selvkontrollen, og mulighed for at skabe udvikling, da man så har adgang til de kognitive processer.

På Infinitus arbejder vi som fagprofessionelle målrettet med Low Arousal tilgang.