Teamet

Uddannet personale

Fokus på faglighed

Målrettet anbringelse

”Kerneopgaven er den overordnede opgave Infinitus har, at skabe værdi for de anbragte unge”

 • Alle medarbejdere på Infinitus er uddannet indenfor det neuropædagogiske felt på en måde, så det kan omsættes i hverdagen med de unge.
 • Alle medarbejdere har mellem 5-20 års erfaring i arbejdet med udsatte/sårbare børn og unge.
 • De er hovedsageligt uddannet pædagoger eller har anden relevant professionsbacheloruddannelse.
 • Der er stor erfaring fra det sikrede regi for anbragte unge ml 10-18 år. Dermed et stort kendskab til varetægtssurrogat/domsanbragte/ungdomssanktioner/UKN.
 • De senere år er ungdomskriminaliteten faldende, affødt af en stigning i de sociale pladser på de sikrede institutioner, som i særdeleshed har været anvendt til at få udarbejdet en pædagogiske observationer. Dermed har Infinitus stor erfaring med at udarbejde disse af høj faglig kvalitet, hvor den unge har mulighed for at blive observeret i en åben ramme hvorved anbringelsen også er meget mindre indgribende for barnet/den unge.
 • Stor erfaring i samtaleteknikker samt den kognitive diamant.
 • Stor erfaring med håndtering af misbrugsproblematikker og PAV-samtaler (Prøv Andre Veje), som er en proaktiv indsats, der skal motivere den unge til at reducere eller ophøre med problematisk forbrug af rusmidler, eller vil være motiveret for et forløb hos en misbrugsbehandler via det kommunale tilbud Guldborgsund Center for Afhængighed. I 2022-2023 er alle fastansatte blevet tildelt PAV-forbehandler uddannelsen af Komponent.
 • Stor erfaring med MI samtaler som alle ansatte har kontinuerlige kurser i. Den motiverende samtale er en evidensbaseret samtaleteknik, der, ved at hjælpe en person til at blive afklaret omkring sine værdier og livsstil, søger at skabe indre motivation til forandring ag en konkret adfærd eller livsstil.
 • Uddannet personale i massage, som vi anvender som pædagogisk redskab, der kan være med til at skabe positive forandringer for socialt udsatte. Det virker motiverende til bedre sundhedsfremme, bedre omsorg overfor sig selv og andre, og at skabe en bevidsthed om egen krop og behov.
 • Uddannet personale i NADA. NADA-behandlinger har vist sig at være virksomt ved angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet, abstinenser og stoftrang m.v.
 • Personalet på Infinitus arbejder ud fra et neuropædagogisk vidensgrundlag, med en bevidsthed om hvilke neurotransmitterstoffer, der frigives i hjernen, ved pædagogiske aktiviteter. Neurotransmitterstoffer kan have en hæmmende eller stimulerende effekt, alt efter hvad vi udskiller og mangler, hvilket påvirker menneskets adfærd og derfor tildeles dette stor opmærksomhed i den pædagogiske praksis.

Tilsyn 2024