Teamet

Uddannet personale

Fokus på faglighed

Målrettet anbringelse

”Kerneopgaven er den overordnede opgave Infinitus har, for at skabe værdi for de anbragte unge”

  • Alle medarbejdere på Infinitus er uddannet indenfor det neuropædagogiske felt på en måde, så det kan omsættes i hverdagen med de unge.
  • Alle medarbejder har imellem 5-20 års erfaring i arbejdet med udsatte/sårbare børn og unge.
  • De er hovedsageligt uddannet pædagoger eller har anden relevant professionsbacheloruddannelse.
  • Der er stor erfaring fra det sikret regi for anbragte unge ml 10-18 år. Dermed stort kendskab til varetægtssurrogat/domsanbragte/ungdomssanktioner/UKN.
  • De senere år er ungdomskriminaliteten faldende, og dermed en stigning i de sociale pladser på de sikret institutioner, som i særdeleshed har været anvendt til at få udarbejdet en pædagogisk observation. Dermed har Infinitus stor erfaring med at udarbejde disse af høj faglig kvalitet, hvor den unge har mulighed for at blive observeret i en åben ramme, dermed er anbringelsen også meget mindre indgribende for barnet/unge.
  • Stor erfaring i samtale teknikker samt den kognitive diamant.
  • Stor erfaring med håndtering af misbrugsproblematikker og PAV samtaler (Prøv Andre Veje), som er en proaktiv indsats, der skal motivere den unge til at reducere eller ophøre med problematisk forbrug af rusmidler, eller vil være motiveret for et forløb hos en misbrugsbehandler via kommunale tilbud Guldborgsund Center for Afhængighed.
  • Uddannet personale i massage som vi anvender som pædagogisk redskab, som kan være med til at skabe positive forandringer for socialt udsatte. Det kan være motivation til bedre sundhedsfremme, bedre omsorg overfor sig selv og andre, og skabe en bevidsthed om egen krop og behov.
  • Uddannet personale i NADA. NADA behandlinger har vist sig at være virksom ved angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet, abstinenser og stoftrang m.v.
  • Personalet på Infinitus arbejder udefra et neuropædagogisk vidensgrundlag, med en bevidsthed om i pædagogiske aktiviteter, hvilken neurotransmitterstoffer frigives i hjernen. Neurotransmitterstoffer kan have en hæmmende eller stimulerende effekt, alt efter hvad vi udskiller og mangler, hvilket påvirker menneskets adfærd, derfor tildeles dette stor opmærksomhed i den pædagogiske praksis.