Skolesamarbejde

De unge har ofte haft en problematisk skolegang med mange negative erfaringer og personlige nederlag. Derfor er det, vi har gode erfaringer med, at dette kræver at finde det rigtige match, som opfylder den unges behov. Infinitus har gode erfaringer med, at det kan være hensigtsmæssigt, at personalet tilbyder at tage med barnet/unge i skole med en-til-en støtte, således at den unge opnår tillid og tryghed og formår at være i en skolemæssig kontekst. Vi har ligeledes erfaring med et tæt samarbejde med skolerne, således at hvis den unge grundet affektsmitte, er udfordret ift. at tage i skole dagligt, tilbyder Infinitus hjemmeundervisning. Rammen for hjemmeundervisning er i tæt samarbejde med skolen, hvor formalet er, at den daglige struktur overholdes og der opretholdes en meningsfuld hverdag for den unge. Undervisningsmateriale udleveres af skolen, således læreren kan følge op på hvilket undervisningstrin barnet/den unge befinder sig. Vi træner læsebånd en halv time hver dag, som er en god forudsætning for læring. Disse forløb med et alternativt skema (med hjemmeundervisning og fremmøde i skolen), styrker den unges selvsikkerhed, og dermed opnår nogle gode erfaringer og succeser med skolen, så den unge på sigt selvstændigt tilvælger skolen.

Når den unge er tilknyttet folkeskolen, vil personalet på Infinitus deltage og følge op på skolearrangementer. Dette har vi positive erfaringer med, såfremt den unge ikke er i kontakt med forældremyndigheden, forældrene ikke har mulighed for deltagelse eller deltagelse sammen med forældrene. Dette medfører stor glæde og sikkerhed for den unge.

Vi samarbejder med:

Møllebakkeskolen 
Nykøbingvej 196
4800 Nykøbing Falster

Distriktsskolen 
En mindre skole med lavt elevtal i klassen foruden specialtilbud i Møllehuset.

Vi har et godt samarbejde med Møllebakkeskolen, hvor der tages udgangspunkt i hvilket støttebehov den unge har behov for og hvilken kompensation, der bør være til stede, for at den unge lykkes. Igennem det tætte samarbejde, har skolen forudsætningerne for, at støtte den unge bedst muligt og dermed styrke indsatsen omkring den unge samt skabe tillid. Det er en stor fordel at vi er naboer til skolen.

Udviklings- og behandlingscenter Eskilstrup
Stødstrupvej 1
4863 Eskilstrup

Udviklings- og behandlingscenter Eskilstrup Skole er et specialiseret tilbud til behandlingstrængende børn og unge.

Udviklingscenteret er en miljøterapeutisk organisation. Medarbejderne skaber rammen og tilrettelægger de miljøterapeutiske strukturer og relationer for eleverne. Alle medarbejdere gennemgår løbende uddannelse i miljøterapi.

Udviklingscenteret understøtter eleverne i at opnå progression i egen udvikling, så de bliver i stand til at forandre deres emotionelle, intellektuelle og sociale adfærd. Der udarbejdes undervisnings- og behandlingsplaner for hver enkelt elev, for at skabe en ensartet, tydelig og forudsigelig ramme for eleven. Behandlingsplanerne udarbejdes i et tværfagligt samarbejde med psykolog og specialundervisningskonsulent.

Vi har erfaring med at være i tæt samarbejde med skolen, hvor der følges op med daglige samtaler samt status hver 14. dag. Yderligere mulighed for, at vi har pædagogisk personale med, for at skabe tryghed for den unge i en opstartsperiode.

Guldborgsund Dagskole
Alléen 2
4990 Sakskøbing.

Guldborgsund Dagskole er et privat socialpædagogisk skole- og behandlingstilbud til normaltbegavede, udsatte børn og unge i grundskolealderen.

Læring kræver et nervesystem i relativ ro og balance – derfor lægger vi stor vægt på at skabe tilstrækkelig indre regulering, ro og tryghed hos den enkelte elev og i dennes nervesystem, så der også bliver plads til faglig læring.

En skole som arbejder med neuroaffektive principper, som er genkendelige fra den unges hverdag samt indsats på Infinitus.