Familiesamarbejde

Forældresamarbejde vægtes højt på Infinitus, fordi det gode samarbejde skaber sammenhæng i barnets/den unges liv og har stor betydning for deres nervesystem. Forældreinvolvering og forældresamarbejde kan i den grad understøtte udsatte børn og unges læring, udvikling samt trivsel.

På Infinitus vægter vi samspillet/kontakten mellem barnet/den unge og netværket. Derfor inviterer vi gerne til mad, arrangementer, samtaler mv. Såfremt der er behov for støtte i kontakten, har Infinitus gode erfaringer med støttende samtaler eller etablere ture med pædagogisk støtte. Eks. deltager personalet gerne i mindre søskendes skolearrangementer, familiearrangementer, eller afholder barnet/den unges fødselsdag på stedet med invitation til familien. Infinitus har gode erfaringer med et fælles tredje igennem en aktivitet, som skaber gode forudsætninger, minimerer konfliktniveauet mellem parterne, aktiverer/involverer samt åbner døre i samværet.

I tilfælde kan kontakten i forhold til forældremyndigheden/netværket være ekstremt udfordret eller ikke tilstedeværende. Her lægger Infinitus en plan for, at der er kontakt med forældremyndigheden kontinuerligt, og de får en status på anbringelsen ugentligt af den unges kontaktpædagoger. I samarbejde med forældrene samt den unge, udarbejdes en plan for, hvordan relationen kan genetableres. Ligeledes udbydes støttet eller overvåget samvær.

Særskilt pavillon
Særskilt pavillon som anvendes til familie, venner, samarbejdspartner og støttet samvær.
Så den unge kan få samvær i rolige og hyggelige omgivelser uden forstyrrelser.