Familie samarbejde

Forældresamarbejde vægtes højt på Infinitus, det gode samarbejde skaber sammenhæng i barnets/unges liv og har stor betydning for deres nervesystemet. Forældreinvolvering og forældresamarbejde kan i den grad understøtte udsatte børn og unges læring, udvikling samt trivsel.

På Infinitus vægter vi samspillet/kontakten mellem barnet/unge og netværket, derfor invitere vi gerne til mad, arrangementer, samtaler mv. Såfremt der er behov for støtte i kontakten, har Infinitus gode erfaringer med støttende samtaler eller etablere ture med pædagogisk støtte. Eks. deltager personalet i mindre søskendes skolearrangementer, familiearrangementer, eller afholde den barnet/unges fødselsdag på stedet med invitation til familien. Infinitus har gode erfaringer med, et fælles tredje igennem en aktivitet, som skaber gode forudsætninger, minimerer konflikt niveauet imellem parterne, aktiverer/involvere samt åbner døre i samværet.

I tilfælde kan kontakten i forhold til forældremyndigheden/netværket være ekstremt udfordret eller ikke tilstedeværende, her lægger Infinitus en plan for, at der er kontakt med forældremyndigheden kontinuerligt og de får en status på anbringelsen ugentligt af den unges kontaktpædagoger. I et samarbejde med forældrene samt den unge, udarbejdes en plan for, hvordan relationen kan genetableres. Ligeledes udbydes støttet eller overvåget samvær.